மல்பெரியின் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

செரிமான ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது

இரத்த சர்க்கரை அளவைக் கட்டுப்படுத்துகிறது

புற்றுநோய் அபாயத்தைக் குறைக்கிறது

இரத்த ஓட்டத்தை மேம்படுத்துகிறது

நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை மேம்படுத்துகிறது

எலும்பு திசுக்களை உருவாக்குகிறது

மூளை ஆரோக்கியத்தை ஊக்குவிக்கிறது