கடுகு எண்ணெயின் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

நுண்ணுயிர் வளர்ச்சியைத் தடுக்கிறது.

தோல் மற்றும் முடி ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது.

வலியைக் குறைக்கிறது.

புற்றுநோய் செல் வளர்ச்சியை குறைக்கிறது.

இதய ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கிறது.

காய்ச்சல் அறிகுறிகளுக்கு சிகிச்சையளிக்க உதவுகிறது.

வீக்கத்தைக் குறைக்கிறது.