கடுகு - ஆரோக்கிய நன்மைகள்

நுண்ணுயிர் வளர்ச்சியைத் தடுக்கலாம்.

தோல் மற்றும் முடி ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தலாம்.

வலியைக் குறைக்கலாம்.

புற்றுநோய் செல் வளர்ச்சியை குறைக்கலாம்.

இதய ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கலாம்.

வீக்கத்தைக் குறைக்கிறது.

குளிர் அறிகுறிகளுக்கு சிகிச்சையளிக்க உதவும்.