வேப்ப இலைகளின் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

நச்சுகளை நீக்குகிறது

எலும்புகளுக்கு நல்லது

இரும்பு நிரப்பப்பட்டது

ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் நிறைந்தது

நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை உருவாக்குகிறது

தோல் ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது

வாய் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது