வேம்பு தேநீரின் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

ஆக்ஸிஜனேற்றங்களால் நிரப்பப்பட்டது

வீக்கம் குறைக்கிறது

நோய்களை எதிர்த்துப் போராடுகிறது

காய்ச்சலை கட்டுப்படுத்துகிறது

வலியிலிருந்து விடுவிக்கிறது

வளர்சிதை மாற்றத்தை அதிகரிக்கிறது

எடை இழப்புக்கு உதவுகிறது