பேரிக்காய் பழத்தின் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

குடல் ஆரோக்கியத்தை ஊக்குவிக்கிறது.

நன்மை பயக்கும் தாவர கலவைகள் உள்ளன.

புற்றுநோய் எதிர்ப்பு பண்புகளை கொண்டுள்ளது

நீரிழிவு அபாயத்தை குறைக்கிறது

இதய ஆரோக்கியத்தை அதிகரிக்கிறது.

எடை இழக்க உதவுகிறது.