பேரிக்காயின் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

அதிக சத்து கொண்டுள்ளது

குடல் ஆரோக்கியத்தை ஊக்குவிக்கிறது

நன்மை பயக்கும் தாவர கலவைகள் உள்ளன

நோய் எதிர்ப்பு பண்புகளைக் கொண்டுள்ளது

புற்றுநோய் எதிர்ப்பு விளைவுகள்

நீரிழிவு ஆபத்து குறைவு

இதய ஆரோக்கியத்தை அதிகரிக்கிறது