ஊறுகாயின் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

ஆக்ஸிஜனேற்ற பண்புகள் உள்ளன

செரிமானத்தை மேம்படுத்துகிறது

இன்சுலின் உணர்திறனை மேம்படுத்துகிறது

செரிமானத்தை மேம்படுத்துகிறது

கல்லீரல் பாதுகாப்பிற்கு உதவுகிறது

அல்சரை குறைக்கிறது