முள்ளங்கியின் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

புற்றுநோயைத் தடுக்கிறது.

செரிமானத்தை ஆதரிக்கிறது.

பூஞ்சையை எதிர்த்துப் போராட உதவுகிறது.

நீரிழிவு நோயைத் தடுக்கிறது.

உங்கள் உடலை ஹைட்ரேட் செய்கிறது

இதய ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கிறது.

இரத்த அழுத்தத்தைக் குறைக்கிறது.