பீர்க்கங்காயின் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

பார்வையை மேம்படுத்துகிறது

எடை இழப்பை ஊக்குவிக்கிறது

மலச்சிக்கலை போக்குகிறது

கல்லீரல் செயல்பாட்டை மேம்படுத்துகிறது

நீரிழிவு அறிகுறிகளைக் குறைக்கிறது

உடல் சூட்டை குறைக்கிறது