சப்ஜா விதைகளின் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

கனிமங்களின் நல்ல ஆதாரம்

ஃபைபர் நிரம்பியுள்ளது

தாவர கலவைகள் நிறைந்தது

இதில் ஒமேகா-3 கொழுப்பு உள்ளது

சியா விதைகளுக்கு சிறந்த மாற்று

பயன்படுத்த எளிதானது