சால்மன் - ஆரோக்கிய நன்மைகள்

ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்கள் நிறைந்தது.

புரதத்தின் சிறந்த ஆதாரம்.

பி வைட்டமின்கள் அதிகம்.

பொட்டாசியத்தின் நல்ல ஆதாரம்.

செலினியம் ஏற்றப்பட்டது.

அஸ்டாக்சாந்தின் உள்ளது.

இதய நோய் அபாயத்தைக் குறைக்கலாம்.

எடை மேலாண்மைக்கு பயனளிக்கலாம்.