சாதவரியின் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

சதாவரி அஸ்பாரகஸ் ரேஸ்மோசஸ் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

இது ஆக்ஸிஜனேற்ற பண்புகளைக் கொண்டுள்ளது.

இது அழற்சி எதிர்ப்பு பண்புகளைக் கொண்டுள்ளது.

இது உங்கள் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க உதவும்.

இது இருமல் போக்க உதவும்.

இது வயிற்றுப்போக்கு சிகிச்சைக்கு உதவலாம்.

இது புண்களுக்கு சிகிச்சையளிக்க உதவும்.