ஊறவைத்த சியா விதைகளின் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

அதிக சத்துக்கள் கொண்டது.

செரிமானத்திற்கு உதவுகிறது

எடை மேலாண்மைக்கு உதவுகிறது.

இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது.

ஆற்றல் மற்றும் சகிப்புத்தன்மையை அதிகரிக்கிறது.

எலும்பு ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கிறது.

இரத்த சர்க்கரை அளவைக் கட்டுப்படுத்துகிறது.

மேலும் அறிய