சோயா பாலின் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

மூளை ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது

இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது

மெனோபாஸ் அறிகுறிகளைக் குறைக்கிறது

தோல் பிரச்சனைகளை குணப்படுத்துகிறது

சிறந்த முடி வளர்ச்சி

வலுவான எலும்புகள்