பயறு... பலே பயன்கள்!

அமிலத்தன்மையைக் குறைக்க உதவுகிறது

செரிமானத்திற்கு உதவுகிறது

இரத்த ஓட்டத்தை அதிகரிக்கிறது

உங்கள் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை உருவாக்குகிறது

இதயத்திற்கு ஏற்றது

கண்பார்வை மேம்படுத்துகிறது

முடியின் ஆரோக்கியமான வளர்ச்சிக்கு உதவுகிறது