டீ குடிங்க... சுறுசுறுப்பாய் இருங்க !!

இது ஆற்றலை அதிகரிக்கிறது

இதய ஆரோக்கியத்தை பாதுகாக்கிறது

எடை இழப்புக்கு உதவுகிறது

மன ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கிறது

இரத்த சர்க்கரையை ஒழுங்குபடுத்துகிறது

செரிமானத்திற்கு உதவுகிறது

டீ குடிங்க... சுறுசுறுப்பாய் இருங்க !!