திரிபலாவின் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

Nov 01, 2022

Mona Pachake

நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறது

செரிமானத்திற்கு உதவுகிறது

இரத்த அழுத்தத்தை ஒழுங்குபடுத்துகிறது

கீல்வாதத்தின் அறிகுறிகளைக் குறைக்கிறது

நீரிழிவு நோயின் அறிகுறிகளைக் குறைக்கிறது

ஆக்ஸிஜனேற்றங்களால் நிரப்பப்பட்டது

கண் ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது