படுக்கைக்கு முன் மஞ்சள் பால் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

மஞ்சள் பால் பல்வேறு நோய்களைக் குணப்படுத்தும்:

கீல்வாதம்.

செரிமான கோளாறுகள்.

சுவாச நோய்த்தொற்றுகள்.

சாதாரண சளி.

காயங்களை ஆற்றும்.

மேம்படுத்தப்பட்ட தூக்க சுழற்சி மற்றும் பல.

மேலும் அறிய