டர்னிப்பின் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

புற்றுநோய் வராமல் தடுக்கிறது

கண் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது

எலும்பு ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது

ஆக்ஸிஜனேற்றங்களால் நிரப்பப்பட்டது

வைட்டமின் கே நிறைந்துள்ளது

இரத்த அழுத்தத்தை பராமரிக்கிறது

சிறுநீரக கல் தடுக்கிறது