வீகன் உணவின் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

இதயத்திற்கு ஆரோக்கியமாக இருக்கலாம்

இரத்த அழுத்தம் மற்றும் கொலஸ்ட்ரால் குறைக்கலாம்

இரத்த சர்க்கரை கட்டுப்பாட்டை ஆதரிக்கலாம்

நீரிழிவு சிக்கல்களின் அபாயத்தை குறைக்கலாம்

சில புற்றுநோய்களின் ஆபத்தை குறைக்கலாம்

குடல் ஆரோக்கியத்திற்கு பயனுள்ளதாக இருக்கலாம்

எடை நிர்வாகத்தை ஆதரிக்கலாம்

மேலும் அறிய