தர்பூசணி விதைகளின் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

முடியை வலுப்படுத்த உதவுகிறது.

இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது.

நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறது.

ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் வராமல் தடுக்கிறது.

நரம்பு மண்டலத்தை ஆதரிக்கிறது.

ஆண்களின் கருவுறுதலை மேம்படுத்துகிறது.