Yellow Star
Yellow Star

தயிரின் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

Nov 25, 2022

Mona Pachake

Yellow Star
Yellow Star

செரிமானத்தை மேம்படுத்துகிறது

Yellow Star
Yellow Star

இயற்கை நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும்

Yellow Star
Yellow Star

புற்றுநோய் அபாயத்தைக் குறைக்கிறது

Yellow Star
Yellow Star

இரத்த சர்க்கரை அளவை ஒழுங்குபடுத்துகிறது

Yellow Star
Yellow Star

எலும்புகளுக்கு நல்லது

Yellow Star
Yellow Star

எடையைக் குறைக்கிறது

Yellow Star
Yellow Star

மன அழுத்தத்தைக் குறைக்கிறது