பனீர் உட்கொள்வதன் ஆரோக்கியமான நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

புரதத்தின் நல்ல ஆதாரம்.

எடை இழப்புக்கு நல்லது.

தசையை உருவாக்க உதவுகிறது.

இரத்த சர்க்கரையை நிர்வகிக்க உதவுகிறது.

எலும்புகள் மற்றும் பற்களுக்கு நல்லது.

நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறது.

மூளை ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது.

மேலும் அறிய