உங்கள் உடலை நச்சு நீக்க ஆரோக்கியமான பானங்கள்

Author - Mona Pachake

turmeric

நெல்லிக்காய் சாறு

இஞ்சி எலுமிச்சை தேநீர்

பச்சை தேயிலை தேநீர்

பாகற்காய் சாறு

தேங்காய் தண்ணீர்

அஜ்வைன் தண்ணீர்

மேலும் அறிய