ஃபோலேட்டின் ஆரோக்கியமான உணவு ஆதாரங்கள்

Author - Mona Pachake

பச்சை காய்கறிகள்

அஸ்பாரகஸ்

சிட்ரஸ் பழங்கள்

முட்டைகள்

வெண்ணெய் பழங்கள்

கொட்டைகள்

விதைகள்