காபி குடிப்பதற்கான ஆரோக்கியமான காரணங்கள்

Oct 13, 2022

Mona Pachake

நீங்கள் நீண்ட காலம் வாழலாம்.

உங்கள் உடல் குளுக்கோஸை (அல்லது சர்க்கரையை) சிறப்பாகச் செயலாக்கலாம்.

உங்களுக்கு இதய செயலிழப்பு ஏற்பட வாய்ப்பு குறைவு.

பார்கின்சன் நோயை உருவாக்கும் வாய்ப்பு குறைவு.

அது உங்கள் கல்லீரலுக்கு நல்லது

உங்கள் டிஎன்ஏ வலுவாக இருக்கும்.