தொப்பையை குறைக்க ஆரோக்கியமான சிற்றுண்டி

Author - Mona Pachake

கொட்டைகள்.

கேப்சிகம்

தயிர் மற்றும் கலப்பு பெர்ரி.

வேர்க்கடலை வெண்ணெயுடன் ஆப்பிள் துண்டுகள்.

பச்சையாக உண்ணப்படும் பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகள்

செலரி

கேல் சிப்ஸ்.