கோடை காலத்தில் சாப்பிட வேண்டிய ஆரோக்கியமான காய்கறிகள்

அருகுலா.

பீட்ரூட்

கேப்சிகம்

கத்திரிக்காய்.

பீன்ஸ்.

தக்காளி.

சுரைக்காய்.