ஆரோக்கியமான துத்தநாகம் நிறைந்த உணவுகளை உட்கொள்ள வேண்டும்

Author - Mona Pachake

இறைச்சி

மீன்

பருப்பு வகைகள்

விதைகள்

கொட்டைகள்

பால்

முட்டைகள்