தினமும் உட்கொள்ள வேண்டிய ஆரோக்கியமான துத்தநாகம் நிறைந்த உணவுகள்

Author - Mona Pachake

விலங்கு சார்ந்த உணவுகள் துத்தநாகத்தின் சிறந்த மூலமாகும்

மட்டி மீன் குறைந்த கலோரி மற்றும் துத்தநாகம் நிறைந்தது

கோழி துத்தநாகத்தின் சிறந்த மூலமாகும்

நீங்கள் தாவர அடிப்படையிலான உணவைத் தேடுகிறீர்களானால், பருப்பு வகைகளைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

முந்திரி மிகவும் பிரபலமான மற்றும் மலிவு கொட்டைகள்

ஓட்ஸ் ஒரு உன்னதமான காலை உணவு

உங்கள் உணவில் கலோரிகள் குறைவாக இருக்க வேண்டுமெனில் காளான்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்