நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க மூலிகை தேநீர்

Author - Mona Pachake

கெமோமில் தேநீர்

செம்பருத்தி தேநீர்

பச்சை தேயிலை தேநீர்

எக்கினீசியா தேநீர்

இஞ்சி தேநீர்

இஞ்சி தேநீர்

மஞ்சள் தேநீர்

மேலும் அறிய