உங்கள் உணவில் சேர்க்க பல்வேறு மூலிகைகள்

வோக்கோசு.

மிளகுக்கீரை.

ஆர்கனோ.

துளசி.

தைம்.

கெமோமில்.