நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க மூலிகைகள்

வேம்பு ·

அஸ்வகந்தா ·

இஞ்சி ·

பூண்டு ·

மஞ்சள் ·

கருஞ்சீரகம்.

துளசி