கீல்வாத வலியைக் குறைக்க மூலிகைகள்

Author - Mona Pachake

அலோவேரா

யூகலிப்டஸ்

இஞ்சி

பச்சை தேயிலை தேநீர்

மஞ்சள்

தைம்

இலவங்கப்பட்டை