கீட்டோ உணவின் ஆரோக்கிய நன்மைகள் இங்கே

Sep 16, 2022

Mona Pachake

எடை இழப்பை ஆதரிக்கிறது.

முகப்பருவை குறைக்கிறது.

சில புற்றுநோய்களின் அபாயத்தைக் குறைக்கலாம்.

இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தலாம்.

மூளையின் செயல்பாட்டை பாதுகாக்கலாம்.

வலிப்புத்தாக்கங்களைக் குறைக்கும்.

உங்கள் உடல் ஆரோக்கியத்தில் ஏற்படும் அபாயங்களும் சிக்கல்களும் குறையும்