பாதாமி பழம் உலகின் ஆரோக்கியமான பழங்களில் ஒன்றாகும் - ஏன்?

Gray Frame Corner

0218

மிகவும் சத்தான பழம்  மற்றும் குறைந்த கலோரி

Gray Frame Corner

0218

ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் அதிகம்

Gray Frame Corner

0218

கண் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது

Gray Frame Corner

0218

தோல் ஆரோக்கியத்தை அதிகரிக்கிறது

Gray Frame Corner

0218

குடல் ஆரோக்கியத்தை ஊக்குவிக்கிறது

Gray Frame Corner

0218

பொட்டாசியம் அதிகம்

Gray Frame Corner

0218

உங்கள் உடலை ஹைட்ரேட் செய்கிறது

Gray Frame Corner

0218

உங்கள் கல்லீரலை பாதுகாக்கிறது

Gray Frame Corner

0218