நீங்கள் ஏன் முட்டைகளை சாப்பிட வேண்டும் என்பது இங்கே

Oct 14, 2022

Mona Pachake

முட்டை சத்து நிறைந்தது

முட்டை சிறந்த தரமான புரதத்தை வழங்குகிறது

முட்டை சிறந்த தரமான புரதத்தை வழங்குகிறது

முட்டை வைட்டமின் டியின் சிறந்த ஆதாரத்தை வழங்குகிறது

எடை மேலாண்மைக்கு உதவுகிறது

முட்டைகள் ஒமேகா-3களின் நல்ல மூலமாகும்

முட்டை கண்களுக்கு நன்மை பயக்கும்