எடை இழப்புக்கு அதிக புரதம் கொண்ட பழங்கள்

Author - Mona Pachake

கொய்யா

மல்பெரி

பலாப்பழம்

ஆப்ரிகாட்ஸ்

ப்ளாக்கபெரிஸ்

ஆரஞ்சு

வாழைப்பழங்கள்

மேலும் அறிய