எடை இழப்புக்கான உயர் புரத சிற்றுண்டி

Author - Mona Pachake

பாலாடைக்கட்டி

வேகவைத்த முட்டை

எடமாமே

சுண்டல்

தயிர்

கொட்டைகள்

சியா புட்டிங்

பாதாம்

மேலும் அறிய