அதிக புரதம் கொண்ட காய்கறி காலை உணவு

Author - Mona Pachake

டோஃபு

தயிர்

சுண்டல்

குயினோவா

கடலை வெண்ணெய்

ஓட்ஸ்

வெண்ணெய் பழம்

மேலும் அறிய