நீங்கள் அதிக வைட்டமின் டி எடுத்துக் கொண்டால் நடக்கும் பயங்கரமான விஷயங்கள்

வாந்தி மற்றும் குமட்டல்

பசியிழப்பு

வயிற்று பிரச்சினைகள் மற்றும் மலச்சிக்கல்

பலவீனமான எலும்புகள்

ஹைபர்கால்சீமியா

சிறுநீரக பாதிப்பு