உலர் பழங்கள் உங்களுக்கு எப்படி ஆரோக்கியமானவை?

Sep 10, 2022

Mona Pachake

நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறது

எடை இழக்க உதவுகிறது

உங்கள் சருமத்தை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்கிறது

மலச்சிக்கலுக்கு எதிராக போராடுகிறது

புற்றுநோயைத் தடுக்க உதவுகிறது

ஆரோக்கியமான இதயத்தை பராமரிக்கிறது