வால்நட்ஸ் உங்களுக்கு எப்படி ஆரோக்கியமானது?

Author - Mona Pachake

புற்றுநோய் அபாயத்தை குறைக்கிறது

இதய ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது

நல்ல உடல் அமைப்பை ஆதரிக்கிறது

நீரிழிவு நோய்க்கு நல்லது

வளர்சிதை மாற்றத்தை அதிகரிக்கிறது

எலும்புகளுக்கு நல்லது

செரிமானத்திற்கு நல்லது