கறிவேப்பிலை உங்களுக்கு எப்படி உதவும்?

Jan 07, 2023

Mona Pachake

கொலஸ்ட்ரால் அளவைக் குறைக்க உதவுகிறது

செரிமானத்தை அதிகரிக்கிறது

கல்லீரல் செயல்பாட்டை அதிகரிக்கிறது

முடி வளர்ச்சியை துரிதப்படுத்துகிறது

கண் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது

பாக்டீரியாவை அழிக்கிறது

எடை இழப்பை ஊக்குவிக்கிறது