நல்ல ஆரோக்கியத்திற்கு பெருஞ்சீரகம் எவ்வாறு உதவுகிறது?

May 02, 2023

Mona Pachake

வாய் துர்நாற்றத்தை எதிர்த்துப் போராடுகிறது.

செரிமான ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது.

இரத்த அழுத்தத்தை சீராக்க உதவுகிறது.

ஆஸ்துமா மற்றும் பிற சுவாச நோய்களைக் குறைக்கிறது

தோல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது

இரத்தத்தை சுத்தப்படுத்துகிறது.

புற்றுநோயைத் தடுக்கிறது.