காபி எவ்வளவு ஆரோக்கியமானது?

Dec 22, 2022

Mona Pachake

நீங்கள் நீண்ட காலம் வாழலாம்.

உங்கள் உடல் குளுக்கோஸை (அல்லது சர்க்கரையை) சிறப்பாக செயலாக்குகிறது.

உங்களுக்கு இதய செயலிழப்பு ஏற்பட வாய்ப்பு குறைவு.

நீங்கள் பார்கின்சன் நோயை உருவாக்கும் வாய்ப்பு குறைவு.

கல்லீரல் ஆரோக்கியத்தை அதிகரிக்கிறது

உங்கள் டிஎன்ஏ வலுவாக இருக்கும்.