தேன் எவ்வளவு ஆரோக்கியமானது?

May 25, 2023

Mona Pachake

நோயெதிர்ப்பு மண்டலத்தை பலப்படுத்துகிறது

உங்கள் சருமம் மற்றும் முகத்தை வளர்க்கிறது

உங்கள் ஞாபக சக்தி மற்றும் மூளை ஆரோக்கியத்தை அதிகரிக்கிறது

இது இருமல் மற்றும் சளிக்கு சிறந்த வீட்டு வைத்தியம்

பொடுகுக்கு சிறந்த இயற்கையான வீட்டு வைத்தியம் தேன்.

தேனில் பாக்டீரியா எதிர்ப்பு, பூஞ்சை எதிர்ப்பு மற்றும் ஆக்ஸிஜனேற்ற பண்புகள் உள்ளன, அதனால்தான் காயங்களை குணப்படுத்த தேன் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

எந்த வகையான தூக்க பிரச்சனைகளையும் குணப்படுத்த உதவுகிறது