பச்சை மஞ்சள் எவ்வளவு ஆரோக்கியமானது?

Dec 20, 2022

Mona Pachake

ஆரோக்கியமான செரிமானத்திற்கு உதவுகிறது

மூட்டு வலியிலிருந்து விடுவிக்கிறது

புற்றுநோய் போன்ற நாள்பட்ட நோய்களின் அபாயத்தைக் குறைக்கிறது

ஆக்ஸிஜனேற்றங்களால் நிரப்பப்பட்டது

உங்கள் இரத்தத்தை சுத்தப்படுத்துகிறது

இரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவை பராமரிக்கிறது

எடையைக் குறைக்கவும் உதவுகிறது