ஸ்ட்ராபெரி எவ்வளவு ஆரோக்கியமானது?

Author - Mona Pachake

மூளை சக்தியை அதிகரிக்கிறது

உங்கள் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை பலப்படுத்துகிறது

இதய ஆரோக்கியத்தைப் பாதுகாக்கிறது

கொலஸ்ட்ராலை குறைக்கிறது

ட்ரைகிளிசரைடுகளைக் குறைக்கிறது

வீக்கத்தைக் குறைக்கிறது

இரத்த சர்க்கரையை நிர்வகிக்க உதவுகிறது

மேலும் அறிய